+370 640 20069 | uzsakymai@furnitura.lt
+370 640 20069 | uzsakymai@furnitura.lt

Sąlygos ir taisyklės


UAB „SVARA“ INTERNETINIO PUSLAPIO WWW.FURNITURA.LT TAISYKLĖS IR PARDAVIMO SĄLYGOS


1. SĄVOKOS

 • Ši privatumo politika UAB „SVARA“, į. k. 300548779, buveinės adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vairo g. 11 vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mūsų interneto svetainės https://www.furnitura.lt/, veikimo sąlygas.
 • Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų pirkėjai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis.


2. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Šios taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu susijusios sąlygos.
 • Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Pirkėjui apsiperkant internetinėje svetainėje ar elektroniniu paštu taikomos taisyklės, galiojančios prekės užsakymo momentu, todėl pirkėjui rekomenduojama su taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
 • Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti pirkėjo naudojimąsi internetine svetainę arba panaikinti pirkėjo registraciją, jeigu pirkėjas www.furnitura.lt naudojasi pažeisdamas šias taisykles, bando pakenkti internetinei svetainei ar pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
 • Registruotis ir pirkti prekes internetinėje svetainėje www.furnitura.lt turi teisę visi asmenys.
 • Pardavėjas neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo internetinės svetainės veikimo, kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo pardavėjo valios. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį internetinio puslapio www.furnitura.lt veikimą.
 • Tuo atveju, jei Šalys yra sudariusios individualią prekių pirkimo-pardavimo sutartį, numatančią kitokias prekių kainas nei internetinėje svetainėje, o taip pat, kitokias prekių tiekimo pirkimo–pardavimo sąlygas, nei numatyta taisyklėse, Prekes perkant internetinėje svetainėje ar eletroniniu paštu, šalių santykiams yra taikomos šių taisyklių nuostatos, t. y., individualios sutartys nepakeičia šių taisyklių ir nėra jų dalimi. Tai reiškia, jog esant bet kokiems neatitikimams tarp taisyklių ir šalių individualiai pasirašytų prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, perkant prekes, šalių santykiams taikomos šiose taisyklėse įtvirtintos bendradarbiavimo nuostatos.

3. REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 • Pardavėjas užtikrina, kad pirkėjų asmens duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo, sutarties tikslais.
 • Pardavėjas užtikrina, kad pirkėjų asmens duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo, sutarties tikslais.

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 • Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp pardavėjo ir pirkėjo atsiranda ir sutartis tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę internetinėje svetainėje www.furnitura.lt, įvykdo visus užsakymo žingsnius.
 • Tuo atveju, jei pirkėjas interetinėje svetainėje užpildo prekės užklausą, pardavėjo atstovai susisiekia su pirkėju.
 • Pirkėjų pirkimo duomenys remiantis buhalterinės apskaitos reglamentuojančiais teisės aktais, įmonės buhalterinėje apskaitoje yra saugomi 10 metų

5. PIRKĖJO TEISĖS

 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymus.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti internetu su pardavėju sudaryti sutartį.
 • Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes, dėl gamintojo padarytos su defektu prekės, nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas turi kitas teises, kurios yra nurodytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

 • Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis gali būti pateikiamas pirkėjo krepšelyje.
 • Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti internetinės svetainės www.furnitura.lt esančių elementų išdėstymą.
 • Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės svetainės www.furnitura.lt veiklą. tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti pirkėjo užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
 • Pardavėjas turi kitas teises, kurios yra nurodytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 • Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes, bei pasirinkti atsiėmimo būdą.
 • Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie internetinės svetainės www.furnitura.lt.
 • Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka pirkėjui.
 • Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir privatumo nuostatomis, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų įmonės nuostatos, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktus

8. PREKIŲ KAINOS, ATSISKAITYMO TERMINAI IR TVARKA

 • Prekių kainos internetinėje svetainėje www.furnitura.lt nurodomos EUR (eurais) be PVM. Prekės parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu, išskyrus jeigu konkrečiu atveju šalys susitaria kitaip.
 • Prekių kaina po to, kai pirkėjas patvirtino pasiūlymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių.
 • Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes grynais pinigais bei bankiniu pavedimu (mokėjimo laukiama 3 darbo dienas).
 • Prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros pirkėjui pateikiamos elektroniniu būdu, Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

 • Pirkėjas turi teisę prekes atsiimti pats arba per nurodytą atstovą (kurjerį), atvykus į Pardavėjo buveinę, adresu Vairo g.11 , LT-78140, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. arba pasirinkti prekių pristatymo paslaugą, teikiamą darbo dienomis, nuo 8 iki 17 val. Pasirinkus atstovą (kurjerį).
 • Pirkėjas įsipareigoja pardavėjui pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.
 • Prekes pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris).

10. SUTARTIES ATSISAKYMAS, KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

 • Internetinėje svetainėje www.furnitura.lt įsigytos prekės parduodamos, grąžinamos ir (arba) keičiamos vadovaujantis CK 6.2285-6.22811, 6.334, 6.362-6.363 str., taip pat Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
 • Norėdamas grąžinti prekę, pirkėjas apie tai pardavėjui turi per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo jam dienos pranešti el. paštu uzsakymai@furnitura.lt.
 • Prekę pirkėjas gali pats (savo lėšomis) pristatyti į pardavėjo buveinę, pardavėjo buveinės darbo valandomis, skelbiamomis internetinėje svetainėje www.furnitura.lt.
 • Grąžinant kokybiškas prekes, prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota (nebandyta), nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta.
 • Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo sąskaitą faktūrą ir užpildytą grąžinimo dokumentą, jame nurodant: Pirkėjo vardą ir pavardę, banko sąskaitos numerį (jei pinigai už prekę grąžinami pavedimu), sąskaitos faktūros numerį bei grąžinimo priežasti.
 • Grąžinant ar keičiant įsigytas prekes internetinėje svetainėje ar buveinėje, pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Visos teisės į internetinę svetaine www.furnitura.lt ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks www.furnitura.lt esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško pardavėjo sutikimo.
 • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.